МЕРИ-СПЕД ЕООД е компания с опит и традиции в спедицията и транспорта на товари в рамките на Европейския съюз. Екипът ни работи в среда на добра мотивация и позитивна атмосфера. Чрез дългосрочната си обвързаност с нашата мисия, ние сме познати като компания посветена на качеството, грижата и гладката комуникация с всички съпричастни в отделните вериги от доставки.
Прилагайки знанията и способностите си за управление на транспорта, ние предоставяме навременна информация и предлагаме бързи, прецизни, новаторски и всеобхватни решения, които отговарят на специфичните нужди на нашите клиенти, а това ни позволява да реализираме прогрес.

Нашите ценности са водещ фактор в отношенията ни към клиенти и партньори:

- Доверие, честност и чисточовешки, морални взаимоотношения към всеки
- Успех и удовлетворение за нас е, ако сме достигнали и надхвърлили очакванията на клиентите и партньорите си
- Почитаме достойнството и стойността на отделните личности работещи в екип
- Насърчаваме иновативността, приемаме отговорността и вървим в крак с промяната

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт!
Ще бъдем щастливи да установим добро и коректно бъдещо партньорство, в полза на вашия бизнес.

С уважение,
Екипът на МЕРИ-СПЕД ЕООД