До фирма Мери-Спед ЕООД
На вниманието на Мариета Крумова
Заявка – Договор
Ако желаете да ни възложите извършването на транспорт, моля попълнете формата за генериране на заявка.
(полетата отбелязани със * са задължителни)
Детайли на товаренето
* Дата на готовност на товара:
* Срок на доставка:
Товарен пункт
* Фирма:
* Държава:
* Улица №:
* Град:
* Пощенски код:
Параметри на товара
Референтен №:
* Вид на товара:
* Вид на опаковката:
* Размери:
* Количество:
Общ обем:
* Общо тегло:
Лице за контакт:
Телефон за връзка:
Допълнителна информация:
Детайли на разтоварването
Разтоварен пункт
* Фирма:
* Държава:
* Улица №:
* Град:
* Пощенски код:
Лице за контакт:
Допълнителна информация:
Телефон за връзка:
Административни детайли
Договорено навло:
Срок на плащане:
* Възложител:
* E-mail:
* Фирма:
* Телефон за връзка:
Факс:
Данни за фактура
* Фирма, платец на навлото:
* МОЛ:
* ЕИК/ЕИН:
* Адрес на регистрация:
* Получател:
* Адрес за кореспонденция: